Kan ljusskygg verksamhet bli en ny framgångsrik nisch för spårvägen? En kontakt på Nordic Railmässan i Jönköping nyligen gav genast resultat i en order från gruvan i Kiruna. För första gången tar nu Spårvägens folk med sig sitt kunnande ner i underjorden.

– Vi ska en kilometer ner i gruvan för att underhålla en mil spår, säger Tony Hoffman som är chef för Banteknik vid Göteborgs Spårvägar.

”Kanske början till nåt större”

Uppdraget går ut på att mäta, korrigera och underhålla spåret för att förebygga eventuella förslitningsskador.

– Det här är en marknad vi inte funderat särskilt mycket på tidigare, och jag vet faktiskt inte hur mycket gruvspår det finns i Sverige. Men det är ett roligt uppdrag som kanske kan vara början till något större, säger Tony Hoffman.

Arbetet i Kirunagruvan ska utföras under november månad.