Styrelsen för Göteborgs Spårvägar bjuder nu in intresserade köpare att lägga bud på aktierna i GS Buss AB som länge dragits med förluster. Intäkterna har inte ökat i takt med att kostnaderna för löner, material och bränsle har stigit.

– Bolaget har avtal som sträcker sig åtta till tio år och verksamhetens resultat har successivt försämrats. I kollektivtrafiken är det också svårt att rationalisera – det krävs en förare i varje buss, säger Göteborgs Spårvägar-koncernens vd Lars-Börje Björfjäll.

550 anställda berörs

– Inom administrationen och på den tekniska sidan har vi gjort omfattande rationaliseringar, men detta har inte räckt.

Cirka 550 anställda berörs av försäljningen.

– Men alla anställda har kvar sina anställningar i bolaget. Det är aktierna i bolaget som avyttras och det påverkar inte anställningarna, säger Lars-Börje Björfjäll.

Det är kommunstyrelsens presidiedelegation som gett Göteborgs Spårvägar i uppdrag att sälja ut bussverksamheten. Under den gångna våren har man undersökt marknadens intresse och bland annat tagit in indikativa bud på ett övertagande.

– Det finns helt klart ett intresse, säger Lars-Börje Björfjäll.

Fram till den förste augusti tar Lars-Börje Björfjäll emot intresseanmälningar via e-post eller brev. För mer information se länken till Göteborgs Spårvägars webbplats nedan.

Innan försäljningen slutförs ska både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta ställning till budet.

Fotnot:
Ett så kallat indikativt bud är ett icke bindande bud som tas in av säljaren för att se om det finns något intresse på den aktuella marknaden.