Spårvagns- och bussförarna vid Göteborgs spårvägar bemöter sina passagerare bra eller mycket bra. Det menade 91 procent av de nära 1.000 kollektivresenärer som nyligen fick frågan vid Hjalmar Brantingsplatsen och i Brunnsparken.

78 procent av de tillfrågade åker kollektivt varje dag.

– Det stärker naturligtvis resultatet – de som åker varje dag har god erfarenhet och kan sin sak, säger Lena Strömberg, kommunikationschef vid Göteborgs Spårvägar.

Enkäten kommer i juni att genomföras på fler hållplatser i Göteborg.