Göteborgs samtliga spårvagnar kommer att få papperskorgar för skräp och gratistidningar. Höstens försök har slagit väl ut och just nu pågår upphandlingen av 850 papperskorgar. Enligt planerna ska de installeras under våren.

I början av 1990-talet, när magnetkorten infördes, togs papperskorgarna på spårvagnarna bort. Men gratistidningarna intåg har gjort vagnarna skräpiga och i höstas beslutade trafikkontoret att testa en ny variant.

Fortsatt skräpigt på golven

Under ett halvår har fyra vagnar kört omkring med papperskorgar. Och resenärerna har använt dem – men bråten på golvet har inte minskat nämnvärt.

– Korgarna är fulla med skräp som slängs av dem som tidigare brukade ta med det ut. De som förut skräpade ner på golvet fortsätter med det, säger Håkan Lindqvist på Spårvägen.

Men han ser ändå positivt på att varje vagn nu förses med två till fyra papperskorgar.

– Det ökar servicen för våra resenärer.

Mer personal behövs

Den nya plåtkorgen har stor öppning och förses med plastpåse för att underlätta tömningen. Ett arbete som innebär extra kostnader för Spårvägen.

– Vi bedömer att det behövs mer personal. Dels för tömningen men också för att göra papperskorgarna rena. Det kommer att hamna mycket kladdigt och klibbigt i dem, säger Håkan Lindqvist.