Fyra av fem spårvagnar i Göteborg kommer nu i tid, sedan en rad åtgärder genomförts för att förbättra punktligheten. Det hävdar Västtrafik och lägger ut statistiken på sin webbplats.

En spårvagn anses vara i tid när den kommer till vissa större hållplatser, så kallade reglerhållplatser, tidigast 30 sekunder före och max 3 minuter efter tidtabellen.

Nu syns förbättringarna i statistiken

Alla fordon i Göteborgs stadstrafik är uppkopplade mot ett realtidssystem, som håller reda på var fordonen befinner sig. Varje gång spårvagnen kommer till en reglerhållplats noteras tiden. Det är dessa uppgifter som sedan sammanställs till punktlighetsstatistik.

Nu syns enligt Västtrafik tydliga resultat av de förbättringar som gjorts i spårvagnstrafiken, i samarbete mellan Västtrafik, Göteborgs Spårvägar och Trafikkontoret.. Prioritet vid signaler är en sådan åtgärd, den slopade försäljningen av enkelbiljetter på spårvagnarna är en annan.

Busstatistiken på gång

Punktligheten ligger nu på drygt 80 procent för årets första fyra månader. Det är en förbättring med cirka tio procentenheter sedan arbetet startade 2006.

Anledningarna till att vissa turer inte går i tid är många – allt från evenemang, köer, spårarbeten och öppning av Götaälvbron till snö, storm och ishalka.

Västtrafik kommer så småningom även att presentera siffror för busstrafiken.