I november föll en rullstolsburen kvinna ur sin stol när en spårvagnsramp vek sig. Händelsen ledde till att all rampanvändning stoppades och att Göteborgs 120 ledspårvagnar kontrollerades. Nu är vagnarna åter i trafik med fungerande och säkra ramper.

Göteborgs spårvagnspark omfattar totalt cirka 240 vagnar. Hälften av dem, 120 stycken, är av den gamla modellen som alltid går två och två.

Rampen sjönk

80 stycken är av modell 31, medan resterande 40 vagnar är av modell 32.

– Modell 32 var redan från början levererade med ramper, men på modell 31 lät vi göra en del kompletteringsarbeten. Sommaren 2010 kände vi oss mogna att börja använda alla ledspårvagnarnas ramper fullt ut, säger Hugo Lepik som är affärsområdeschef för Göteborgs stadstrafik på Västtrafik.

I november var olyckan framme. En kvinna kom undan med skrapsår och blotta förskräckelsen sedan en ramp sjunkit flera centimeter från sitt tänkta läge.

Hittade två typer av fel

– Vi avbröt genast alla användning av ramperna och kunde snart se att vi vid vissa betingelser kunde simulera fram händelser som inte ville ha, säger Hugo Lepik.

Ett omfattande granskningsarbete identifierade två typer av fel .

• På den nyare modellen med låggolv – modell 32 – låstes inte alltid rampens spärranordning på ett tillförlitligt sätt. Vid enstaka tillfällen sjönk den ihop så mycket som tio centimeter.
• På den äldre vagnen med låggolv – modell 31 – ska strömmen automatiskt brytas så att vagnen inte går att köra när rampen är utfälld. Kontrollen visade att så inte alltid skedde.

25 nya spårvagnar på väg

– I det första fallet handlar det alltså om ett mekaniskt fel, i det andra om ett programmeringsfel, säger Hugo Lepik som låtit leverantörerna se över de båda spårvagnsmodellerna.

– All erfarenheter förs tillbaka så att det sker en systematik i förbättringsarbetet inför kommande leveranser.

Redan i dagarna väntas de första av 25 nya spårvagnar till Göteborg.

– Från början var det tänkt att vi då skulle fasa ut en del av de äldsta vagnarna, men eftersom allt fler glädjande nog väljer att resa kollektivt behåller vi dem ett tag till, säger Hugo Lepik.