En undersökning har bekräftat vad trafikkontoret anat: många människor missförstår signalerna vid ljusreglerade spårvagnsövergångar. Nu byggs övergångarna successivt om, så att alla på sikt kommer att visa grön gubbe när det är säkert att passera.

I utredningar efter olyckor har trafikkontoret märkt att det råder viss förvirring kring vad de olika signalerna vid spårvagnsövergångar betyder. På en del ställen tänds en röd gubbe när det kommer en spårvagn, övrig tid är signalen släckt. På andra platser lyser en grön gubbe när det är okej att passera och en röd när vagnen kommer. Vid ytterligare andra övergångar blinkar det gult när det kommer en vagn.

För att ta reda på hur göteborgarna uppfattar signalerna har trafikkontoret tagit hjälp av forskare på Chalmers. De har iakttagit hur människor beter sig vid övergångarna, gjort en riskanalys och även lagt ut en enkät på webben som man fick in mellan 700 och 800 svar på.

Vilken signal gäller min väg?

– Resultaten visar att folk missförstår fotgängarsignalerna ibland, och att det är svårt med placeringen, säger Peter Rydén, säkerhetsansvarig för spåranläggningar på trafikkontoret.

Beroende på var signalen är placerad kan fotgängarna bli osäkra på vilket körfält den gäller, eftersom bussar och bilar ofta passerar på samma gata.

– Undersökningen visar att det bästa är att bygga om övergångarna allt eftersom, så att det finns gröna gubbar på alla. Och att man i möjligaste mån placerar signalerna i en central linje från den ena sidan till den andra.

Första Långgatan är klar

En grön gubbe som ger klartecken och en röd när det kommer en spårvagn är alltså den tydligaste signalen. För att det inte ska råda någon tvekan om vilken fil som avses så ska signaler placeras i en rak linje, mittemot varandra.

Totalt finns omkring 80 ljusreglerade spårvagnsövergångar i stan. Trafikkontoret räknar med att ungefär hälften av dem behöver byggas om. Arbetet har redan inletts.

– Till exempel så är hela Första Långgatan omgjord, och Linnégatan är påbörjad, säger Peter Rydén.