Aldrig någonsin har så många valt att åka spårvagn. 2008 gjordes 101,8 miljoner delresor med spårvagn. Det innebär att drygt 300.000 fler än det tidigare rekordet från 1948.

Det 60 år gamla rekordet var 101,5 miljoner påstigna resenärer på stadens spårvagnar. Förra året lyckades Göteborgs spårvägar slå rekordet. Då räknade man till 101,8 miljoner påstigningar.

– Jättekul – men jag hade räknat med att det skulle vara ännu fler. Men det har varit en del spårarbeten under året som hållit tillbaka resandet. Framförallt gäller det spårarbetena på Hisingen och i Frölunda, säger Christer Olsson, chef för affärsområde Spårvagn vid Göteborgs spårvägar.

Kollektivresandet ökar stadigt

De senaste åren har resandet med kollektivtrafiken ökat stadigt. Och de allra flesta väljer spårvagnen – två tredjedelar av de sammanlagt 150 miljoner påstigningarna sker på spårvagnar.

Enligt Christer Olsson ska det mycket till för att hota den göteborgska spårvagnen.

– Det blir svårt att hitta ett kollektivtrafiksystem som har samma kapacitet, säger han.

Fotnot:
Som delresa räknas varje gång någon kliver ombord på spårvagnen, det vill säga om man byter vagn resulterar resan i två delresor.

7E0A.jpg

Foto: Helio Ruiz

1431