Nya växlar installeras för Skeppsbrolänken. Den nya Skeppsbrolänken ska vara klar för trafik i augusti och snart är spårvagnsspåren mellan Lilla torget och Järntorget klara. Under våren och sommaren ska de kopplas ihop med befintliga spår och det innebär att spårvagnstrafiken leds om på olika sträckor i centrum. De två första arbetena görs runt Järntorget i påsk.

Efter flera års arbete ska den nya spårvägen mellan Lilla torget och Järntorget kopplas ihop med befintligt spår. Inför ihopkopplingen stängs spåren vid Järntorget och Södra Hamngatan i olika etapper. Först ut är arbeten runt Järntorget, där spårvagnstrafiken leds om under påskveckan.

– Då byter vi växlar och utför annat förberedande arbete för den nya länken. Arbetet innebär att det kommer att bli stökigt på Järntorget, framför allt för biltrafiken. Eventuellt behöver vi även stänga av spårvagnstrafiken vid Järntorget under nätter och helger i sommar, berättar Håkan Karlén, planeringsledare på trafikkontoret.

Tar hänsyn till evenemang
Spårvagnsspåren besiktigas regelbundet varje år och resultatet av besiktningen blir så småningom en tidplan för det kommande årets stora spårarbeten. Utgångspunkterna vid planering av de arbeten som har stor påverkan på omgivningen, är flera.

Västtrafik bevakar resenärernas intressen, för att säkerställa att det finns alternativa resvägar. Trafikkontoret bevakar framkomligheten för olika trafikslag och de intressen som finns kopplade till olika evenemang.

– Göteborg är en evenemangsstad, så evenemangen har stor betydelse för vår planering av spårstopp, säger Håkan Karlén.

De stora spårarbetena och trafikomläggningarna är hänvisade till stora helger och skollov.

– I övrigt gör vi de avstängningar som krävs på nätterna, säger Håkan Karlén.

Avstängning i sommar
Inkopplingen av Skeppsbrolänken på befintligt spår är årets största spårarbete. Efter påskens arbeten blir det en längre avstängning i sommar, när spåren på Södra Hamngatan ska kopplas ihop med de nya spåren vid Lilla torget.

– Därför stänger vi av kollektivtrafiken mellan Brunnsparken och Grönsakstorget mellan 14 juni och 3 augusti. Förhoppningen är att vi då också ska kunna göra en del upprustningar på den sträckan, säger Håkan Karlén.

Premiär för nya spåren
Den 17 augusti ska spårvagnstrafik gå vid Skeppsbron. Då är det också dags för nästa omledning av spårvagnstrafiken, den här gången mellan Järntorget och Grönsakstorget.

– När Skeppsbrolänken är klar har vi en unik möjlighet att göra nödvändiga upprustningar av spåren mellan Järntorget och Grönsakstorget. Eftersom det är en vältrafikerad sträcka har vi haft svårt att göra en ordentlig upprustning där tidigare. Nu får vi den chans som vi har väntat på, säger Håkan Karlén.