Den sista etappen av Göteborgs prioriterade cykelbanor – det så kallade stomcykelnätet – kräver både sågning och sprängning i berget. I månadsskiftet april/maj hoppas trafikkontoret att cykelbanan vid Pellerins margarinfabrik i Olskroken ska kunna öppnas för trafik.

För drygt tre år sedan lade trafiknämnden fast för planerna för det stomcykelnät som om ett par månader väntas ligga helt klart.

Viktiga stråk

– Eftersom det är en väldigt trång sektion vid Pellerins margarinfabrik var vi tvungna att spränga i berget, och så fort tjälen gått ur marken ska vi börja lägga cykelbanan, säger trafikingenjör Lars-Erik Lundin vid trafikkontoret som trots den bistra vintern själv cyklat åtta kilometer till kontoret snart sagt varje dag.

När den nya cykelbanan mellan Prästgatan och Ejdergatan i Olskroken är klar sätter det punkt för stomcykelnätet. Detta nät är tänkt att fungera som prioriterade leder i Göteborgs cykelnät, viktiga stråk med hög status i stadens planarbete.

– På de sträckorna har vi också förbättrat belysningen och jobbat med geometrin, till exempel rätat ut kurvor, som gör det lättare och tydligare för cyklisterna, säger Lars-Erik Lundin.

Nya cykelvägvisare i sydvästra stadsdelarna

– Stor del av vårt kontinuerliga arbete handlar också om att uppgradera och se över befintliga cykelbanor, fortsätter han.

Bland ytterligare satsningar för att uppmuntra göteborgarna att välja cykeln som transportmedel märks:

• Nya cykelvägvisare – efter centrum och nordost får nu även sydvästra delarna av staden ny skyltning.
• 400 nya cykelparkeringar planeras vid bland annat Centralstationen och en rad hållplatser.
• Den populära pumpstationen på Vasagatan ska följas av fler – två pumpar vid Centralstationen har högsta prioritet.

1946