Flaggvakter på plats. Sprängningar inleds i korsningen Vasaskolan-Haga Kyrkogata på vardagar från den 1 februari. Vid varje tillfälle stoppas trafiken i högst tio minuter.

Akademiska hus bygger Handelshögskolans nya byggnad med uppgång till Västlänkens station Haga. Nu har det blivit dags för sprängningar och de startar den 1 februari.

Olika tider

Det blir sprängningar två-tre gånger i veckan på vardagar.  De sker en gång om dagen, antingen mellan klockan 9.00 och 10.00 eller mellan klockan 13.00 och 14.00. Flaggvakter finns på plats för att stoppa trafiken i korsningen Vasagatan-Haga kyrkogata. Stoppet är högst 10 minuter. Den som inte vill hamna i kö bör undvika området under tiderna för sprängningarna.

Sprängningarna pågår under nästan nio månader, fördelat på två perioder. Den första perioden pågår i ungefär sex veckor, därefter pausas arbetet under cirka 1,5 månader innan det återupptas igen.