Risk för kö och längre restid. Från tisdag 12 oktober kommer trafiken på E6 återigen stoppas vid Kallebäck på grund av sprängningsarbeten.  Detta gäller mellan klockan 11.20 och 11.40 på vardagar. De som reser får räkna med köer och längre restid.

Håll dig uppdaterad på trafiken.nu

Den södra tunnelmynningen för Västlänken håller på att byggas vid Kallebäcksmotet väster om E6. I augusti stoppades trafiken på vardagar innan lunch för sprängning. De fick avbrytas eftersom stödkonstruktionen för schaktet behövde förstärkas.

På tisdag 12 oktober startar sprängningarna igen. Då stoppas också trafiken i båda riktningar på vardagar mellan klockan 11.20 och 11.40 i höjd med Kallebäcksmotet. Stoppen väntas pågå i max tio minuter.

Risk för långa köer

 Det finns risk för långa köer på E6 på grund av detta. Kanske så långt upp som till Tingstadstunneln och ner till Lackarebäcksmotet. Det kan vara kö i 15-20 minuter efter att trafiken släppts på igen. Det går att se det aktuella trafikläget i appen trafiken.nu. Den som inte vill hamna i bilkö bör undvika att köra på E6 förbi Kallebäcksmotet på vardagar mellan 11.15 och 11.45.

Påverkar bussar

 Sprängningen påverkar även trafiken på väg 40 mot Borås eftersom de två påfarterna i Kallebäcksmotet stängs. Det gör att även bussar som går från Göteborg till Borås, Mölnlycke eller Landvetter berörs liksom flygbussarna till Landvetter. Tågresenärer drabbas inte av stoppen eftersom tidtabellerna har anpassats efter sprängningarna. De som går eller cyklar får vissa begränsningar i närheten av Lyckholms fabriker.

Behöver dagsljus

Sprängningarna sker dagtid för att både väg och järnväg måste inspekteras efter varje sprängning. Det måste ske i dagsljus. Sprängningar är inte tillåtet i området nattetid, eftersom det skulle störa dem som bor i närheten. Sprängningsarbeten vid Kallebäcksmotet kommer att pausas flera gånger framöver för att förstärka stödkonstruktion för schaktet. Sprängningsarbeten  väntas pågå till april 2022.