Fastighetsägare har stor del av ansvaret. Julen i Göteborg ser ut att bli grön. Men om det blir snö och is, står Göteborgs Stad beredd med flis, salt och nya metoden saltvatten. Fast för trottoarerna ligger 90 procent av ansvaret på fastighetsägarna.

Trafikkontoret i Göteborgs Stad har ansvar för de flesta av stadens gator och cykelbanor året om, också för de flesta gångbanor, hållplatser och färjekajer som används av kollektivtrafiken.

Trafikkontoret beställer halkbekämpning och snöröjning av flera entreprenörer. I centrala Göteborg görs jobbet av park- och naturförvaltningen, i resten av staden andra entreprenörer. Park- och naturförvaltningen ansvarar också för parker, grönytor och vissa cykelbanor.

Men det är stadens fastighetsägare som är ansvariga för att förhindra halka och skotta bort snö på sina trottoarer och på gång- och cykelbanor nära sina fastigheter.

Viktigt hålla taken rena från is
Den som är fastighetsägare ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför tomtgränsen. Om det inte finns gångbana eller trottoar ansvarar fastighetsägaren istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Det här innebär att 90 procent av ansvaret för stadens trottoarer och gångbanor faller på fastighetsägarna, vare sig det är en enskild villaägare eller ett stort bostadsbolag.

Men det handlar inte bara om att skotta, sanda eller grus. På länken här nedanför finns ytterligare sju punkter som fastighetsägare har att tänka på vintertid, till exempel att hålla tak och hängrännor rena från is.

Trafikverket ansvarar för Göteborgs stora genomfartsgator. Det gäller statliga vägar, europavägar och regionala vägar som väg 155, 158 och 190.