Satsning på både människa och teknik. Genom att mer än halvera antalet trafikskador sänkte Stadens bud skadekostnaderna rejält och förbättrade skadestatistiken för både Göteborgs Stads leasing AB och hela staden.

– Det är ett oerhört bra resultat och vi kommer att fortsätta jobba för ökad trafiksäkerhet och färre skador, säger Stefan Sohlström, chef för Stadens bud.

Genom att fokusera och satsa på trafiksäkerhet lyckades Stadens Bud som är en affärsenhet inom vid Göteborgs Stads leasing, på bara två år kraftigt minska antalet trafikrelaterade skador för sina budbilar.

Under 2015 hade enheten 18 trafikrelaterade skador, under 2016 var motsvarande siffra tolv skador och förra året sänkte man den siffran till åtta trafikskador.

Med tanke på hur mycket budbilarna kör, man besöker dagligen 1400 adresser i Göteborg, så torde resultatet kunna betraktas som ett gott resultat.

– Det är fantastiskt när vi landar på åtta skador för 2017, säger Stefan Sohlström.

Så hur har ni lyckats så bra på bara två år?
– Man kan dela in svaret på den frågan i två delar, människan och tekniken. Vi har satsat på våra chaufförer och de har arbetat oerhört engagerat för att nå resultat. Vi satsar också på utbildning och information och alla ställer upp, säger Stefan Sohlström-

– Vid sidan av det har vi fått uppdaterad och ny teknik med exempelvis nya backkameror, uppdaterad inbyggd fartkontroll, så kallad ISA, och system för körjournaler som är tänkt att minska stressmomenten för förarna.

Stadens buds goda resultat ger positiv verkan för hela Göteborgs Stad, menar Lena Berg, chef för fordonsförsäkringarna vid Göteborgs Stads Leasing som arbetar samordnande för Göteborgs Stads trafikskadeförebyggande arbete.

– Stadens bud förbättrar resultatet för hela Göteborgs Stad när vi sammanställer statistiken i Skadefribarometern som är vårt mätinstrument för stadens trafikskador. Göteborgs Stads alla verksamheter arbetar tillsammans med de här frågorna och inspirerar varandra, säger Lena Berg.