Ny godscentral och operatör. Sedan Stadsleveransen hösten 2012 började köra leveranser med elbil till åtta butiker kring Domkyrkan har satsningen vuxit sig allt större. Idag levereras i snitt 120 kolli per dag till 200 mottagare. Därför krävs en nu en större godscentral. Samtidigt inleds ett samarbete med en ny operatör.

När Stadsleveransen introducerades hösten 2012 var det ett pilotprojekt som snart väckte stor uppmärksamhet. På gatorna kring Domkyrkan körde i inledningsskedet en elbil leveranser till åtta butiker.

Så småningom anslöt sig allt fler kunder till nätverket, och under sommaren 2013 blev trycket så stort att Securitas elbil måste kompletteras med cykelbud från Movebybikes för att tjänsten skulle fungera.

Cykeltransporterna fortsätter också
– I första hand gör vi det här för att begränsa trängseln på innerstadens gator och på så sätt bidra till säkerhet och trygghet – men vi har också fått siffror som redan visar på konkreta miljövinster, säger Anette Thorén som är projektsamordnare för Stadsleveransen.

I takt med att efterfrågan ökat har behovet av en större godsterminal blivit allt mer akut. Inom kort räknar Anette Thorén med att avtal sluts med en terminal som klarar att hantera att de dimensioner av leveranser man har att hantera 2014.

Samtidigt har projektet bytt operatör – i fortsättningen kommer företaget Paketlogistik att ombesörja elbilsleveranserna på innerstadens gator.

– Men vi kommer också att fortsätta samarbetet med Movebybikes. Cyklarna har uppskattats av många, säger Anette Thorén.

Målet är att få med alla inom vallgraven
Ytterligare en utveckling av projektet är det IT-stöd som nu ger kunden tydligt besked om var i kedjan leveransen befinner sig.

I en ny utvärdering har de anslutna butikerna gett Stadsleveransen högt betyg i fråga om pålitlighet och bemötande. Miljövinsten är dessutom redan bekräftad. Nu är projektet redo att ta nästa steg.

Efter en försiktig inledningsfas med transporter till butiker på Kungsgatan, Korsgatan och Vallgatan siktar man under året på att även erbjuda kunder på Kyrkogatan, Drottninggatan och Södra Larmgatan sina tjänster.

– För att vi ska få de tunga transporterna att avstå från att köra in på till exempel Drottninggatan och Vallgatan måste helst alla vara med. Och på lång sikt är vår målsättning att få med alla i området innanför vallgraven, säger Anette Thorén.