Göteborgs bussar och spårvagnar är punktligare än någonsin. Förra året kom åtta av tio turer i tid – trots omfattande spårarbeten runt om i staden. Västtrafik förklarar att förbättringen bland annat beror på att chaufförerna inte längre hanterar kontanter.

Västtrafik har sedan 2006 mätt stadstrafikens punktlighet månad för månad. Under 2008 var i genomsnitt 79 procent av Göteborgs spårvagnar i tid, medan motsvarande siffra för bussarna var 74 procent.

För att ytterligare öka punktligheten genomför Västtrafik en rad åtgärder under 2009. Dels handlar det om arbete med att ge kollektivtrafiken företräde, dels om att bredda hållplatserna för snabbare på- och avstigning.

Fotnot:
En spårvagn eller buss anses hålla tiden om den går tidigast 30 sekunder före och max tre minuter efter utsatt tid i tidtabellen. Statistiken för stadstrafikens punktlighet uppdateras varje månad och går att läsa här.