Saltholmen måste avlastas. Kaos. Så kan trafiksituationen vid Saltholmen tidvis beskrivas, när tusentals personer om dagen ska ta sig till eller från öarna i Södra skärgården. Situationen går inte att lösa enbart genom fler parkeringsplatser. Därför har stadsbyggnadskontoret nu skickat ut en enkät till 1 700 skärgårdsbor för att ta del av deras syn på sin vardag och sitt resande.

Hårt belastade parkeringar som gör att bilister måste cirkla runt i hela området för att hitta en plats. Boende som under turistsäsongen ibland inte kommer med båten hem för att den är full. Det är ett par av de problem som påtalas gång på gång om Saltholmen.

Ohållbart miljö- och bullermässigt
Antalet parkeringsplatser vid Saltholmen har utökats vid flera tillfällen, senast 2013. Men nu står det klart att den strategin inte räcker till.

– De som bor på gatan ner mot Saltholmen vill inte se en enda bil till i området. Miljömässigt och bullermässigt är det inte hållbart att fortsätta som idag och öka biltrafiken, säger Björn Wadefalk, utvecklingsledare i Västra Göteborg.

Han är en av de tjänstemän inom Göteborgs Stad som just nu utreder trafik- och parkeringssituationen vid Saltholmen. Björn Wadefalk berättar om några förslag som tar ett bredare grepp på frågan.

– Är det möjligt att ha en färja som går hela vägen inifrån centrum ut till öarna? Ska en del av färjetrafiken gå till Fiskebäck istället? Kan kollektivtrafiken bli snabbare?

Polariserade åsikter
Förslagen är många. Men utredningsarbetet kompliceras av att flera olika grupper är berörda, där behoven och åsikterna om vad som är bäst inte sällan går isär.

– Det finns väldigt starka, motstridiga intressen kring detta.

Björn Wadefalk tror inte att det går att lösa situationen genom en enskild insats. Istället handlar det om att kombinera åtgärder på flera olika nivåer. Och att balansera olika intressen mot varandra.

– Vad som än händer med det här arbetet så kommer inte alla att bli nöjda. Men vår ambition är att hitta en lösning som kan tillfredsställa det stora flertalet.

– Det är lite som att lägga ett pussel. Och för att kunna lägga det behöver vi som jobbar med det ha bättre kunskaper från dem som blir berörda.

Frågar invånarna
För att få en bred bild av hur skärgårdsbornas resor och vardagsbehov ser ut har Björn Wadefalk och hans kollegor nyligen skickat ut en enkät till 1 700 skärgårdsbor. Den innehåller bland annat frågor om vad som skulle minska deras behov av en egen bil.

Organiserad samåkning, förbättrade möjligheter att beställa hem livsmedel samt kärror för att transportera varor till och från båten är några av förslagen. Det finns även utrymme att fylla i egna förslag.

Efter att svaren på enkäten sammanställts ska utredarna genomföra dialoger med grupper som är berörda av frågan. Under nästa år ska utredningen sedan lämna förslag till byggnadsnämnden om vilka lösningar som är bäst för att komma tillrätta med trafikkaoset.