Bilåkning motsvarande 16 varv runt jorden, eller 641.000 kilometer, sparades in i Göteborg under utmaningen "ställ bilen hemma" förra veckan. Totalt sparade det in 55.800 liter bensin och utsläpp av 134 ton koldioxid.

I år var första gången som även företag och organisationer utanför Göteborgs Stad deltog i utmaningen. Projektledaren Eva Rhodin på Trafikkontoret är mer än nöjd med deras intresse:

”Fövånande mycket”

– Vi har fått ett fantastiskt gensvar. Drygt 10.000 personer – 18 procent av de tillfrågade – anmälde sig. Det är förvånande mycket, med tanke på att detta ofta är stora organisationer som inte styrs av politiska mål, men det är en viktig fråga för profileringen av organisationen, säger Eva Rhodin.

Till exempel valde 302 anställda vid Svenska Mässan att ställa upp, 232 vid Volvo Bussar och hela 77 procent av de 224 medarbetarna vid Länsstyrelsen. Totalt anslöt sig 17.434 personer till trafikkontorets utmaning att ta sig till arbetet minst en dag utan bil.

Kärra Rödbo bästa stadsdel

Inom Göteborgs Stad anslöt sig 7.951 personer, vilket är färre än vid 2007 års satsning då 10.241 medarbetare deltog. De medarbetare som åker bil till arbetet, som faktist ställde bilen, denna vecka är något fler än förra året – 3.000 mot 2.800 i fjol.

Så trots att de kommunanställda anmälde sig i mindre omfattning i år, blev deras samlade miljöeffekt mycket större: De sparade in sex varvs bilåkning runt jorden, tre gånger så mycket som förra året.

– Effekten av utmaningen i år blev tre gånger så stor, eftersom de som anmälde sig valde att ställa bilen flera dagar under veckan, en del till och med hela veckan, förklarar Eva Rhodin.

Bland fackförvaltningarna var miljöförvaltningen, kretsloppskontoret och trafikkontoret de bästa, med över 90 procents anslutning. Bästa stadsdelsförvaltningar var Kärra Rödbo med 36 procent, Biskopsgården, 32 proc samt Centrum, 28 proc.