Rivstart för Closer Lindholmen. Den nystartade arenan för hållbara transporter – Closer – får drygt två miljoner kronor från Vinnova för tre förstudier inom området hållbara transporter. Två av projekten handlar om att ta fram lösningar för person- och godstrafik med koppling till Västsvenska paketet.

Closer Lindholmen är projektledare för tre förstudier som sammanlagt fått 2.250.000 kronor från statliga Vinnova. Två av dem, Gosmart och Sendsmart, ska ta fram och demonstrera lösningar för person- och godstrafik i stadsmiljö.

– Det handlar om att förädla det arbete som redan pågår i Göteborg, med utgångspunkt från Västsvenska paketet. Det vill säga förbättra kollektivtrafiken och skapa klimatsmart godstrafik, säger Jerker Sjögren, programansvarig på Closer Lindholmen.

Mer fokus på persontransporterna
Göteborg har lyckats bra när det gäller godstransporter i de centrala delarna av staden. Lite sämre går det för persontransporterna.

– Där är inte Göteborg bäst i klassen. För att nå den höga ambitionen måste resenären sättas i fokus. Lösningen kan exempelvis vara appar i mobilen som ger större förutsättningar för resenären att välja hållbara resor. Det måste bli lättare att kombinera olika färdsätt, som att gå, cykla och ta bussen, säger Jerker Sjögren.

Målet är att skapa en bättre vardag för både medborgare och företag, samtidigt som Göteborg lyfts fram som ett föredöme inom hållbara transporter. Projekten genomförs i samarbete med bland andra Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Västsvenska handelskammaren, Volvo och Schenker.

Nya utmaningar på gång
Den tredje förstudien handlar om att hitta hållbara lösningar som stärker logistikbranschens konkurrenskraft. Detta projekt verkar inom EU:s initiativ Gröna korridorer som syftar till att godstrafiken ska få transport- och logistiklösningar som också är klimateffektiva.

Tanken är att förstudierna ska leda till större och mer omfattande projekt. Nästa steg är att skicka in en ny ansökan till Vinnova.

– Då ökar konkurrensen rejält. En handfull projekt får 10 miljoner per projekt under två år. Då är man samtidigt på väg in i europeiska samarbeten. Att hitta konstellationer som skapar förutsättningar för europisk export är ett av syftena med Vinnovas satsning, säger Jerker Sjöholm.