Trafiknämnden beslutade på onsdagen att utse Stefan Eglinger till ny direktör för trafikkontoret. Han ersätter Birgitta Hellgren som går i pension vid årsskiftet, och tillträder sin nya tjänst senare i höst.

Stefan Eglinger, som är 46 år, kommer närmast från Varbergs kommun där han är chef för hamn- och gatuförvaltningen. Tidigare har han jobbat på Trafikverket och Vägverket Region Väst med bland annat vägtrafikledning och ekonomi. Han ansvarade också för trafikfrågor i det så kallade Dennispaketet i Stockholm.