Utredning klar. Tysklandsbåtarna flyttar från Majnabbe till ytterhamnarna på Hisingen, medan Danmarksbåtarna blir kvar till år 2035 vid Masthuggskajen. Det är huvudpunkterna i ett nytt avtal mellan Göteborgs Hamn och Stena Line.

Avtalet innebär också att centrala terminalen ska integreras mer i stadsbilden och bli en knutpunkt där stad, vatten och människor kan mötas.

Stena Lines nuvarande avtal för Masthuggsterminalen sträcker sig fram till 2019 och för Majnabbeterminalen till 2024. Båda områdena ligger med i planerna för bebyggelse av centrala Älvstaden och en rad olika alternativ har stötts och blötts genom åren.

Det alternativ som utkristalliserat sig är att Danmarkstrafiken, som är mer beroende av ett centralt läge, blir kvar i Masthugget en längre period medan Tysklandstrafiken lämnar Majnabbe i förtid och flyttar ut i ytterhamnarna, troligen redan inom 12 till 18 månader. Tanken är att Tysklandstrafiken ska dra fördelar av läget i ytterhamnarna, där det finns spåranslutna terminaler och annan infrastruktur som underlättar för Stenas godstransporter.

Stadsutveckling mellan Klippan och Frihamnen
Det nya avtalet innebär alltså också att Danmarkstrafiken blir kvar i Masthugget till 2035. Det finns dock en möjlighet till uppsägning från 2025 om det visar sig att området behövs för betydande stadsutveckling före 2035. Terminalen ska oavsett det göras mer tillgänglig för göteborgarna, enligt förslag som Stena Line ska presentera inom kort.

Att Majnabbe frigörs från färjorna och terminalen innebär att det även där kan växa fram ett helt nytt, centralt område mellan Klippan och Fiskhamnen, med möjligheter till ett sammanhängande bostads- och rekreationsområde.