Byggstart för resecentrum vid Skeppsbron. Nu startar bygget av Stenpirens resecentrum vid Skeppsbron i Göteborg. I början av nästa år ska centrat stå färdigt och blir då en viktig bytespunkt mellan spårvagn, buss och båt.

Stenpirens resecentrum kommer att innehålla vänthall, Pressbyrån, blomsterbutik, kafé, sushibar och en uteservering ner mot kajen.

– Vi vill att Skeppsbron ska bli en attraktiv plats där man gärna stannar till en stund. Det nya resecentrat blir en citynära mötesplats och knutpunkt för våra resenärer, säger Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik.

Ny spårväg på Stora Badhusgatan
Vid Skeppsbron ska nya bostäder, butiker och arbetsplatser växa fram de närmaste åren. Arbetet med en ny spårvagnslänk i Stora Badhusgatan pågår sedan en tid och i augusti 2015 ska de arbetena vara klara. Då får spårvangslinjerna 1 och 9 ny sträckning vid Järntorget och börjar gå utmed Stora Badhusgatan mot Stenpiren.

– Ja, redan i augusti är det mesta klart runt resecentrat; bussgator, spår och själva terminalområdet. Men sedan tar det ytterligare några månader innan vårt nya resecentrum är helt klart, säger Andreas Almquist.

En följd av att Stenpirens resecentrum invigs, blir att båtarna över Göta älv inte längre kommer att lägga till vid Rosenlund.

Solceller på taket
– Vi flyttar den trafiken till Stenpiren, som blir en större och mer naturlig bytespunkt, säger Andreas Almquist.

Stenpirens resecentrum ska byggas i samma stil som Västtrafiks andra centra, till exempel Nils Ericson Terminalen och Frölunda Torg, med glasfasad, trämaterial, natursten och öppna, upplysta ytor.

– Målet är att miljöcertifiera resecentrat genom Sweden Green Building Council. Byggnaden blir energieffektiv med solpaneler på taket som bidrar till energiförsörjningen, säger Andreas Almquist.

”Pratorer” läser skyltar
Resecentrat ska också tillgänglighetsanpassas så långt det är möjligt. Resenärsytorna byggs i ett plan med ledstråk i golvet, för personer med synnedsättning, och de intilliggande hållplatserna blir helt tillgänglighetsanpassade.

För synskadade finns också så kallade pratorer, där man kan trycka på en knapp och få information på skyltar uppläst för sig.

Sweden Green Building Council arbetar för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen. Västtrafik är medlem i organisationen och har miljöcertifierat åtta resecentra.

56B6_2.jpg