Med en ny terminalbyggnad på plats har Göteborg city airport ökat antalet resenärer markant i början av året. I mars var ökningen hela 66 procent fler passagerare jämfört med året innan.

Sett till hela första kvartalet i år har ökningen varit 58 procent jämfört med 2006, vilket innebär att totalt 137.302 passagerare har rest till eller från Göteborg city airport under årets tre första månader.

Till sommaren lär en och annan resenär också ta vägen om Säve, då flygplatsen återigen får ta emot charterflyg under tiden Landvetter Flygplats gör banarbeten.