Natten mellan torsdag och fredag läggs trafiken om på Skeppsbron mellan Järntorget och Stenpiren. Då kommer all trafik, både i västlig och ostlig riktning att få dela på två körfält vardera.

Fram till idag har det funnits tre körfält som gått i västlig riktning på kajen vid Skeppsbron. Men från och med fredag så kommer all trafik i båda riktningarna att gå denna väg på vardera två körfält. Därmed skapas en flaskhals för all trafik som ska västerut eller österut på Götaleden/Oscarsleden. Varje dag passerar här cirka 65 000 bilar.

Omläggning i två år

Orsaken till omläggningen är bygget av Götatunneln som ska vara klart 2006. Det kommer främst att bli trångt på leden i rusningstrafik, morgon och eftermiddag. Just denna omläggning planeras pågå de närmaste två åren och vara klar någon gång under år 2003.

Peter Behrman, projektinformatör på Vägverket tror att det kommer att bli lite stökigt innan trafikanterna vänjer sig. Men samtidigt blir de nya vägarna ordentligt skyltade och markerade, inte som nuvarande provisoriska skyltning och vägkoner.

– När det väl satt sig tror jag att det blir lite bättre än det är idag, säger Peter Behrman.

Fler förändringar

Det blir också andra förändringar. Järntorgsgatan blir en återvändsgata och där skapas 100 nya parkeringsplatser. Trafik från Allén och Norra Allégatan som tidigare nått leden via Järntorgsgatan leds nu istället på en nybyggd körbana över Olof Palmes plats ut på leden, väster om Folkets hus.

E6:an snart klar

Samtidigt som bygget av Götatunneln allt mer påverkar trafiken så är E6:an genom Gårda klar. Under lång tid har utbyggnaden till tre körfält pågått i höjd med Liseberg på E6:an. På fredag beräknas samtliga tre körfält i både norr- och södergående riktning öppnas. Därmed blir det betydligt lättare för trafikanterna att passera genom Göteborg.

– Det betyder oerhört mycket för trafiken, säger Björn Ållenberg på Vägverket

Men enligt Björn Ållenberg kommer inte utbyggnaden vid Gårda att bli helt klar förrän i början på februari. Han tror att en del av de bilister som normalt kör Oscarsleden och över Skeppsbron in mot centrum nu kommer att välja att köra via Gårda istället eftersom trafiken där flyter bättre.

4592.jpg