Räkna med längre restid och respektera orange skyltning. Flera stora byggprojekt kommer att påverka framkomligheten för bil-, cykel- och gångtrafiken genom och på området runt Östra sjukhuset från och med i vår. Räkna med längre restider och att det kan ta längre tid att hitta parkering.

Östra sjukhuset byggdes på 1960-talet och Västra Götalandsregionen har i flera år genomfört både stora nybyggen och flera renoveringsprojekt. Nu går arbetet in i ett intensivt skede – bland annat börjar bygget av ett nytt hus för förlossning och neonatalvård.

Förstärkning av kvinnosjukvården

– Vi har nu etablerat ett arbetsområde mitt på Östra sjukhuset och det gör att trafiken på området påverkas en hel del, säger Fredrik Sundaeus som är fastighetschef och ansvarig för fastigheterna på Östra sjukhuset.

Den nya vårdbyggnaden ska bli en efterlängtad förstärkning av kvinnosjukvården i Västra Götalandsregionen. Den kommer att ge både större kapacitet och möjlighet att dra nytta av de senaste rönen inom vården. Huset ska enligt planerna vara klart 2028.

Parallellt med nybygget pågår flera andra stora projekt. Bland annat ses utemiljön över och Västra Götalandsregionen gör flera satsningar på att skapa en hållbar vårdmiljö både inomhus och utomhus.

Följ skyltning och räkna med längre restid

– Alla ändringar av vägar och flöden är planerade tillsammans med verksamheterna och vissa justeringar kan behöva göras allteftersom. Att kunna röra sig på ett enkelt sätt på sjukhustomten är oerhört viktigt och hela fastighetsorganisationen är engagerad för att se om nya åtgärder behövs för att förenkla för personal och andra som rör sig inom området, säger Cyriaque Brochard huvudförvaltare på Östra sjukhuset.

För bästa tillgänglighet – följ aktuell skyltning, respektera orange vägvisning och räkna med längre restid och att det kan ta längre tid att hitta parkeringsplats.