Sök information om resväg. Det sker flera stora förändringar i trafiken i vår och sommar i Göteborg. Framför allt när det gäller kollektivtrafiken och du som reser får därför räkna med att resan tar längre tid. “För att resenärerna ska hålla ordning på förändringarna så rekommenderas de att söka information om resväg i appen Västtrafik to go”, säger Svante Möller, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

På söndag 9 maj öppnar Hisingsbron för gående, cyklister, bilister och busstrafik. Det är den östra gång- och cykelbanan samt körfälten för bil som kommer att vara öppna till en början.

– Att Hisingsbron öppnar gör det enklare för gående och cyklister att ta sig över Göta älv eftersom backen upp på bron inte är lika brant som på Göta älvbron, säger Svante Möller.

Trafik åt båda håll

 När Hisingsbron öppnar kommer både bilar och bussar att kunna köra åt båda håll över bron. På Göta älvbron kan bussar köra åt båda håll, däremot kan bilar bara köra från Hisingen till fastlandet.

Det kan dock uppstå begränsningar för alla trafikslag på den nya bron fram till den är helt klar våren 2022. När det gäller kollektivtrafiken kommer X2 vara den enda linjen som kör på Hisingsbron från 10 maj. Övriga busslinjer och spårvagnstrafiken kommer successivt att flytta från Göta älvbron till Hisingsbron.

Buss ersätter spårvagn

 Den 12 juni stängs Göta älvbron för all trafik och det innebär att det inte kommer att gå några spårvagnar över Göta älv förrän den 16 augusti. Resenärerna får åka buss i stället.

– Flera linjer får också ändrad körväg då, bland annat kommer linje 19 och 25 att köra via Operan i stället för Brunnsparken i ena riktningen. Under samma period stängs hållplats Lilla Bommen. Så kommer det vara över sommaren fram till och med 15 augusti.

Spårarbete vid Drottningtorget

Ett spårarbete ska utföras vid Drottningtorget mellan den 22 maj och 11 juni. Det påverkar all kollektivtrafik som kör mellan Centralstationen och Brunnsparken. Viss kollektivtrafik får då köra annan väg. Dagtid delas linje 1 och 4 upp i två olika delar. De kommer då inte att trafikera Centralstationen.

– Resenärer kan få räkna med extra byte och något längre restid. Det kommer också vara så att vissa linjer kommer att avgå från annat hållplatsläge än vanligt.

Hållplats Nordstan dras in

I området pågår också arbete med att bygga nya hållplats Nordstan. Den befintliga hållplatsen är indragen mot Hisingen och från den 29 maj kommer den även att dras in från Hisingen. Resenärerna hänvisas till hållplatserna Centralstationen och Brunnsparken. Nya hållplats Nordstan öppnar den 16 augusti. Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik. Uppdraget är att hjälpa trafikanterna i Göteborgsregionen att planera sina resor på bästa möjliga sätt.