”Vi behöver planera våra resor”. Under vintern och våren kommer Marieholmstunneln och Hisingsbron stå klara. Samtidigt fortsätter eller påbörjas nya projekt, som underhållsarbeten på Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. För göteborgarna innebär det nya körvägar och förändringar i kollektivtrafiken.

Det pågår flera stora infrastrukturprojekt i Göteborg som påverkar trafiken. Under framförallt första hälften av nästa år kommer Göteborgs alla trafikanter behöva lära sig nya körvägar och anpassa sina resor efter den aktuella trafiksituationen.

”Använd ToGo-appen!”

Redan den 13 december påbörjas en rad trafikomläggningar i Centralområdet. Stora förändringar genomförs i kollektivtrafiken för att arbetet med att utveckla området ska kunna fortsätta. Hållplatsen Nordstan i riktning mot Hisingen stängs och flera linjer flyttas bort från området.

− Västtrafik uppmanar alla att använda appen To Go för att hitta information, samt i mesta möjliga mån välja att cykla eller gå, säger Svante Möller, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Även Götaälvbron stängs för biltrafik i riktning mot Hisingen. Det kommer fortfarande vara möjligt att gå och cykla till Hisingen men vägar läggs om – håll dig uppdaterad i appen Cykelstaden.

Nya Marieholmstunneln avlastar Tingstadstunneln

I december öppnar också nya Marieholmstunneln som bland annat ska avlasta den tungt trafikerade Tingstadstunneln. Framförallt rekommenderas trafikanter som åker till och från E20 och via Lundbyleden att använda Marieholmstunneln.

Flera projekt är alltså klara till våren, som Gullbergstunneln på E45:an och Hisingsbron som öppnar för alla trafikslag utom spårvagnar.

− Bron förbättrar givetvis trafiksituationen, men kapaciteten kan inte utnyttjas fullt ut eftersom det fortfarande är byggarbeten runt omkring, säger Svante Möller.

Informationskanaler för aktuellt trafikläge

För kunna navigera sig i trafiken och planera sina resor under omläggningarna uppmanar Trafik Göteborg göteborgarna att hållas sig informerad och uppdaterad via trafikgoteborg.se. och trafiken.nu, som också finns som en app.

Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik som har i uppdrag att hjälpa trafikanterna i Göteborgsregionen att kunna planera sina resor på bästa möjliga sätt.