Domslut till brons fördel. Åtta kommuner valde att överklaga. Men på onsdagen kom mark- och miljööverdomstolens besked att det tidigare tillståndet att bygga Hisingsbron ligger fast. Det enda nya villkoret är att Göteborgs Stad ska verka för att trafikledningssystemet ska vara helt färdigt när bron öppnar.

I början av veckan meddelades att Ale kommun fått avslag på sin överklagan av brons detaljplan. Onsdagens besked från mark- och miljöverdomstolen är ytterligare ett stort steg närmare Hisingsbrons förverkligande.

− Det är i positiv riktning. Om ingen överklagar ytterligare och även detaljplanen vinner laga kraft så betyder det här att vi kan sätta fart på projektet, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör på Göteborgs Stads trafikkontor.

Färdigt trafikledningssystem
De kommuner som har överklagat mark- och miljödomstolens tidigare deldom i tillståndsprövningen från 2014 är Ale, Götene, Gullspång, Lidköping, Vänersborg, Kristinehamn, Mariestad och Karlstad.

Även i det tidigare domslutet fanns en del villkor för byggandet av bron. De villkoren förblir desamma, men ett av dem har ändrats något.

− Vi ska jobba för att trafikledningssystemet ska finnas färdigt när bron öppnar. Det handlar om att samordna alla broöppningar och passager hela sträckan från Vänern ut till havet, så att de fartyg som trafikerar älven ska kunna få en mer förutsägbar resa, säger Stefan Eglinger.

Är det ett villkor som påverkar tidplanen för byggstart?
− Nej, de långa processerna är ändå projekteringen och själva byggandet av bron, säger Stefan Eglinger.