Försvårar för midsommarresenärer. Om den tågstrejk som fackförbundet Seko varslat om bryter ut på torsdag 20 juni kan det bli svårt att resa kollektivt i midsommar. Längre restider och problem med att få plats på bussen är några av de svårigheter Västtrafik varnar för.

Midsommar är som alltid en intensiv reshelg. I år kan det bli extra trångt på bussen. En eventuell strejk påverkar flera av Västtrafiks pendeltågssträckor och resenärerna kommer då hänvisas till att ta bussen eller resa med andra operatörers tågtrafik.

På grund av de regler som finns för en arbetsmarknadskonflikt får Västtrafik inte sätta in några ersättningsbussar på de berörda sträckorna. Det kan därför bli mycket folk ombord på de ordinarie bussarna. Inte heller gäller resegarantin för inställd tågtrafik.

– Om strejken blir av kommer det att innebära mycket stora störningar på kollektivtrafiken. Den som ändå väljer att åka kollektivt i midsommar måste vara medveten om detta, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik.

Vid strejk utökar Västtrafik sin kundservice för att kunna svara på resenärernas frågor.