En utbyggd järnväg i regionen kommer enligt utredningen från Västra Götalandsregionen att både öka befolkningen och sysselsättningen vilket är en viktig faktor för välfärden.

En utbyggd järnväg gör att det blir lättare för många att pendla. Det leder till en större arbetsmarknad vilket främjar utvecklingen. Dubbelspåret till Landvetter, innebär kortare restid till flygplatsen, vilket också betyder mycket för utvecklingen enligt studien.

– Resultaten visar att satsningar på en utbyggnad av trafikens infrastruktur är nödvändiga för att få en positiv utveckling i Västra Götaland, säger Lennart Löfgren, regionråd (s) och ansvarig för infrastrukturfrågorna.

Den nya utredningen har granskat hur viktigt det är för regionen med ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Borås, via Landvetter flygplats, i kombination med en ny tågtunnel under Göteborg. Enligt Lennart Löfgren är det mycket som talar för en järnvägstunnel under Göteborg.

Ekonomisk beräkning

I studien har det för första gången gjorts bedömningar av de totala ekonomiska vinsterna av trafikprojekt. Utredningen visar att uppskattade nyttoeffekter, som till exempel kortare restid, uppgår till elva miljarder kronor. Tågsatsningen leder även till en ökad produktivitet på 500 miljoner kronor per år.

Tar man hänsyn till dessa beräkningar är investeringarna samhällsekonomiskt lönsamma enligt utredningen från Västra Götalandsregionen.