Ska minska trängseln i kollektivtrafiken. Priset för årskort på lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg och Mölndal kommer att vara 240 kronor året ut, istället för ordinarie pris 300 kronor. Det har kommunstyrelsen beslutat.

– Styr & Ställ-cyklarna finns ju ute på stan året runt numera, så om du köper ett årskort nu, så kan du använda det i ett år framöver, alltså hela sommaren och hösten nästa år, säger Emma Edvardsson, planeringsledare på trafikkontoret.

Det lägre priset infördes i våras när covid-19-pandemin hade brutit ut. Det infördes för att minska trängseln i kollektivtrafiken och för att fler skulle kunna använda lånecyklarna. Rabatten skulle till att börja med gälla över sommaren men nu förlängs den alltså till och med 31 december.

Årskortet gäller i 365 dagar från den dag det är köpt. De första 30 minuterna är alltid gratis, därefter kostar varje påbörjad halvtimma tio kronor.