Fler alternativ ska utredas. Nu utvidgas utredningen om var Stena Lines Danmarksfärjor ska ligga från år 2020. Det har visat sig svårt att ha både Danmarks- och Tysklandsfärjorna vid Majnabbe, nära Jaegerdorffsplatsen.

Från 1 januari i år gäller ett nytt, femårigt avtal för Stena Lines Masthuggsterminal, nära Järntorget. Efter de fem åren finns området med i stadens planer för bebyggelse av centrala Älvstaden.

Göteborgs Hamn AB och Stena Line gör därför en utredning om vart Danmarkstrafiken ska flytta. Huvudspåret har hittills varit att samlokalisera Danmarks- och Tysklandsfärjorna i Majnabbe. Men det har visat sig vara svårare än man trodde.

Utredningen klar i oktober
– Vi ser nu att en samlokalisering kan bli svår att genomföra. Det blir en stor belastning på ett relativt litet område, både på sjö- och landsidan, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

– Nu kommer vi utreda fler alternativ för att hitta en bra lösning såväl för Stena Lines verksamhet som för stadens utveckling.

Liksom tidigare görs utredningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Den utvidgade utredningen beräknas vara klar i oktober.