Ett staket längs spårvägen blir en ny barriär mot älven. Det befarar flera av de göteborgare som deltog i Vårt Göteborgs omröstning på Internet om Södra Älvstranden och som också lämnade skriftliga synpunkter. Många andra ser fram emot en spårvagnstur med vacker utsikt över hamnen. Stadsbyggnadskontoret har nu sammanställt alla inkomna kommentarer i en rapport som överlämnades till byggnadsnämnden på tisdagen.

– Rapporten läggs som en bilaga i det fortsatta arbetet med Södra Älvstranden. Den är en del i det underlag som politikerna behöver för att kunna fatta beslut om hur spårvägen ska dras, säger Kristian Pedersen, informationschef vid stadsbyggnadskontoret.

776 av de sammanlagt 1.986 personer som i höstas röstade om spårvagnens dragning vid Södra Älvstranden passade också på att lämna skriftliga kommentarer.

Sannolikt inget beslut före sommaren

Många vill se folkliv med caféer, uteserveringar och restauranger som på Avenyn och Linnegatan. Flanörstråk för promenader och parker är det flera som önskar sig. En spårvagnshållplats med direkt angöring till Älvsnabben vid Stenpiren finns också med på önskelistan, liksom båtbryggor och båtar. Några tycker att parkeringspråmen P-arken ska flyttas,

När det gäller bebyggelsen säger några ”gärna höga hus”, en del har skrivit att den ska vara något speciellt, inga traditionella hus som i övriga Göteborg.

Beslut i frågan om spårvägens sträckning längs Södra Älvstranden kommer sannolikt inte före sommaren enligt Kristian Pedersen.

Fotnot:
Av de röstande så lade 1.280 sina röster på alternativ två. 522 röstade för alternativ ett och det tredje alternativet fick 184 röster. Se länkarna nedan till Vårt Göteborgs tidigare artiklar.