Cyklister sökes till referensgrupp. Cyklar du dagligen i området runt Centralen? Vill du öka tryggheten för dig och andra cyklister? Då kan du ansöka om att bli deltagare i den cykelreferensgrupp som funnits sedan våren 2019. ”Det är jättebra att det finns någonstans att kanalisera de förbättringar man ser behöver göras”, säger Maria Forssén, deltagare i gruppen.

Det byggs som aldrig förr i området runt Centralen och det innebär mer krångel för såväl bilister, cyklister som fotgängare. Syftet med cykelreferensgruppen, som fokuserar på Lilla Bommen, Gullbergsstrand och Centralen, är att cyklisterna som dagligen cyklar i området ska hjälpa till att cykelbanorna håller bra kvalitet.

Det är Göteborg Stads projekt Hisingsbron som tillsammans med Trafikverkets projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm-projektet driver cykelreferensgruppen.

– De synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma problem och genomföra åtgärder där det är möjligt, säger Johanna Lindberg, koordinator för mobilitetsfrågor i projekt Hisingsbron.

Vattenpölar och utstickande staket

De fel som deltagarna vill rapportera mejlas in med bild och en beskrivning. Hittills har ett 40-tal fel anmälts. Olika hinder, stora vattenpölar, utstickande staket, avsaknad av vägvisning är några sådana.

– Alla synpunkter hanteras grundligt. Ibland är det problem som våra projekt inte ansvarar för. Det kan till exempel vara Göteborg Energi som är och gräver någonstans, men då vidarebefordrar vi synpunkten till rätt ställe, säger Camille Delepierre, Trafikverkets sakkunniga i mobilitetsfrågor.

”Har alltid fått återkoppling”

Maria Forssén cyklar dagligen mellan Saltholmen och Gullbergsstrand. Hon har varit med i cykelreferensgruppen sedan start och även medverkat i andra grupper tidigare.

– Under alla byggnationer i staden har vi cyklister blivit runtskickade, men jag tycker att det har blivit bättre sedan grupperna kom. Det finns någonstans att kanalisera de förbättringar man ser behöver göras. Jag har anmält flera fel och jag har alltid fått återkoppling. Det är bra att det finns cykelansvariga och det är smart att dra nytta av oss som cyklar i området, säger hon.

Det finns även förhoppningar om att cykelreferensgruppen medför förbättringar på lång sikt. Camille Delepierre och Johanna Lindberg hoppas att hela byggbranschen, och hur de ser på cyklister, kan utvecklas.

– Det här är innovativt och något vi gärna vill sprida till andra byggprojekt. Det kan göras på så många håll och göra väldigt stor nytta, säger Camille Delepierre

Presentera dig själv

Runt 60 personer finns redan i cykelreferensgruppen, men nu önskas alltså fler deltagare.

– Vi vill att det ska vara en god standard på cykelbanorna och cykelreferensgruppens synpunkter kan bidra. Vi söker personer som cyklar i området dagligen och i stort sett året om, säger Camille Delepierre.

Du som är intresserad av att vara med i referensgruppen anmäler dig via mail: cyklaunderbyggtid@trafikverket.se.

– Presentera dig själv kort och berättar hur mycket och var du cyklar i området, säger Johanna Lindberg.

Via appen Cykelstaden kan alla cyklister anmäla skador och hinder på cykelbanor runt om i staden.