För färdtjänstens och flexlinjens resenärer. Har du färdtjänst eller åker med flexlinjen? Då kan du ringa serviceresors samtalslinje för en fika över telefon under covid-19-pandemin. “Vi vill bidra under den här tiden som är jobbig för många äldre, de sitter kanske ensamma och vill ha någon att prata med”, säger Thomas Karlsson, tillförordnad avdelningschef för serviceresor på trafikkontoret.

Serviceresorna i Göteborg har minskat med ungefär 50 procent under covid-19-pandemin.

”Vi har många som kan svara”

– Många äldre kände sig ensamma även innan, föraren är den enda som en del av våra resenärer träffar, så i de här tiderna blir ensamheten ännu värre, säger Thomas Karlsson.

Tidigare under sommaren öppnade därför serviceresor i Högsbo en samtalslinje dit resenärerna kan ringa för att prata bort en stund. Ta en fika över telefon helt enkelt.

– Vi har många som kan svara när resenärerna ringer. Vi har inga köer på övriga linjer i dag egentligen.

Thomas Karlsson berättar att de hade hoppats på att behovet att ringa skulle vara större.

– Jag har kollat på samtalsstatistiken sedan vi öppnade det här numret och dessvärre har vi bara haft tre inkommande samtal. Vi hoppas att fler ringer nu.

Hur länge är samtalslinjen öppen?

– Vi har inte satt något slutdatum. Vi kör så länge vi har möjlighet och vi ser att det finns ett behov att ha linjen öppen.