42.000 ton av klimatgasen koldioxid sparades in förra året genom att gods kom till hamnen i Göteborg med tåg istället för med lastbil. Det har man räknat ut på Göteborgs Hamn, som satsar stort på att utöka tågtrafiken.

Göteborgs Hamn har, tillsammans med järnvägsoperatörer, speditörer, rederier, Banverket och svensk import- och exportindustri, byggt upp ett system med tågpendlar. Den första – till Karlstad – startade för tio år sedan.

Idag finns det 22 pendlar med dagliga avgångar till 21 städer i Sverige, alltså direktlinjer mellan städer i Sverige och Nordens största hamn.

Istället för att företagen fraktar godset på lastbil hela vägen till hamnen körs det på lastbil till närmaste terminal, där det lastas om på tåg till Göteborg.

Tredubblade volymer på sju år

– Efterfrågan på tågpendlar är stor, en del av våra rederikunder ställer till och med krav på att deras gods ska fraktas vidare på tåg, säger Eric Nilsson, chef för Port of Göteborg rail center (PGRC).

Förra året hanterade PGRC 190.000 containrar. På sju år har volymerna mer än tredubblats och totalt kommer nu nästan 40 procent av containergodset till Göteborgs Hamn med tågpendlar.

– Vi ser egentligen inget slut på den här explosiva utvecklingen. Det som hindrar en ännu snabbare ökning är vår egen kapacitet att ta emot godset, den jobbar vi hårt för att utveckla. Det behövs också satsningar på infrastrukturen – fler och bättre spår – för att kunna möta efterfrågan, säger Eric Nilsson.

Fotnot:
42.000 ton koldioxid motsvarar 200.000 flygresor mellan Göteborg och Stockholm eller utsläpp från 14.000 personbilar under ett år.