Tåget är dyrt, obekvämt, långsamt och passar inte tiderna. Så dåligt rykte har tågpendlandet hos många bilister, visar en attitydundersökning som bland andra Västtrafik har gjort.Men tågresenärerna själva ger klart bättre betyg.

Enkäten genomfördes i slutet av förra året bland nästan 700 bilpendlare. Deras svar har jämförts med enkäter bland tågresenärer, så kallat nöjd-kund-index, som gjorts tidigare under året.

– Vi vill ju veta även vad våra icke-kunder, bilisterna, tycker och tänker. Och svaren var ungefär som vi trodde – tyvärr, säger Mårten Ignell, trafikförsörjningschef på Västtrafik.

Mager kunskap

Svaren visade att kunskapen om vad som faktiskt gäller är ganska mager bland bilpendlarna, till exempel tror de att det tar 1,5 timme att åka tåg mellan Göteborg och Trollhättan. I själva verket tar det i genomsnitt 47 minuter. Ett annat exempel är Kinnekulletåget, mellan Lidköping och Göteborg. Bilisterna tror att den tågresan tar två timmar. Men direkttågen tar bara 1 tim 33 min, vilket är ungefär lika snabbt som bilen.

Fel uppfattning om priser

Resornas kostnader uppskattas också felaktigt av bilisterna, enligt undersökningen. De tror till exempel att tågresan Skövde – Göteborg kostar 190 kr. Sanningen är att en enkelbiljett kostar 166 kr och vid resa tur och retur inom 24 timmar kan man köpa en Regionen Runt-biljett för 225 kr. Bilresan är cirka 16 mil och kostar 480 kr – en kostnad som bilisterna uppskattar till 210 kr.

Bilpendlarna ger också tågresandet klart sämre betyg än vad tågresenärerna gör när det gäller sådant som bekvämlighet och pålitlighet.

Mårten Ignell tror att en viktig förklaring är att bilpendlarna har ett behov av att förklara inför sig själva varför man valt bilen.

– Man vill hitta en massa skäl som talar för bilen och säger då att tåget är för dyrt, tar lång tid och är otillförlitligt och krångligt.

Friheten viktigare än priset

Ungefär 70 procent av bilisterna uppgav att friheten är det viktigaste skälet till att de väljer bilen framför tåget.

– Här ser vi att varken pris eller restid är viktigast för bilpendlarna. Och vi kan inte förneka att bilen ger en helt annan frihet att resa precis när man vill och med vem man vill, konstaterar Mårten Ignell.

– Å andra sidan erbjuder ju tåget friheten att använda restiden till en massa annat: Läsa tidningar, gå igenom brevskörden, jobba med dator, dricka kaffe eller ta en tupplur.

– Jag tror att vi måste bli bättre på att efterlikna bilen på ”dörr till dörr-lösningar”, att byten mellan tåg och buss fungerar bättre och att vi erbjuder mer trafik där det finns stora resandeströmmar, säger
Mårten Ignell.

Fotnot:
Undersökningen har gjorts av länstrafikbolagen i Västsverige, Jönköping, Halland, Örebro och Värmland samt de båda tågbolagen SJ och Connex. Undersökningen räknar med en kostnad på 30 kr milen för bilresorna. Biljettpriset gäller SJ enkelbiljett köpt i biljettautomat.