Ny omgång till våren. Under hösten har 200 bilpendlare fått låna en elcykel i utbyte mot ett löfte om att ställa bilen tre dagar i veckan. Nu är projektet avslutat, men till våren startar en ny omgång.

Satsningen riktade sig till människor som arbetar i området runt Lilla Bommen, Gullbergsvass och Kruthusgatan och kör bil till jobbet. Bakgrunden är att biltrafiken behöver minska, särskilt med tanke på alla stora infrastrukturbyggen som kommer att pågå i området de närmaste åren.

En del har pendlat från andra kommuner
– Syftet med projektet är att minska biltrafiken under rusningstid och därför vill vi ge fler människor möjlighet att testa en elcykel. Det är en så stor investering att börja elcykla, så på det här sättet ger vi deltagarna möjlighet att testa om det fungerar att cykla i vardagen, säger Jenny Dalnäs Orrmyr, som är trafikkontorets koordinator för projektet.

De 200 deltagarna fick låna varsin elcykel under projektet och lovade att cykla minst tre dagar i veckan, samt att lämna in en dagbok med uppgifter om vilka dagar de har valt att cykla. Av de 200 testcyklisterna har 174 fullföljt sitt deltagande och hittills har 111 cyklister redovisat hur långt de har cyklat. Tillsammans har de 111 cyklisterna cyklat över 6 600 mil under den tre månader långa testperioden. Vissa av deltagarna har pendlat från andra kommuner som Lerum och Kungsbacka.

Styr själva över sin restid
– Många upplever en frihetskänsla när de kan smita förbi bilköer och själva styra över sin restid, säger Jenny Dalnäs Orrmyr.

Under våren kommer en andra omgång av projektet att dras i gång. Då utvidgas det geografiska området till att också omfatta jobbpendlare i Nordstan, Marieholm och runt centralen.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Stad och Trafikverket inom ramen för Västsvenska paketet.