Rapport klar 4 februari. Redovisningen av utredningen om alternativ finansiering av Västsvenska paketet har skjutits fram till den 4 februari. Rapporten skulle presenterats för kommunstyrelsen på onsdag i nästa vecka, den 28 januari, men är nu framskjuten en vecka på grund av tidsbrist.

Det var i början av december som stadsledningskontoret fick ett tilläggsuppdrag från kommunstyrelsen att utreda hur Västsvenska paketet ska finansieras om trängselskatten tas bort.

Utredningen är en komplettering av den utredning av likvärdiga alternativ till trängselskattens effekter på miljö, trängsel, utrymme och hälsa som kommunstyrelsen beslutade om den 22 oktober och som redovisades den 17 december.

Läs mer i Vårt Göteborgs tidigare artiklar via länkarna nedan.