Ingen överklagade. För en månad sedan gick Mark- och miljööverdomstolen på Göteborgs Stads linje och godkände planerna på att bygga den nya Hisingsbron över Göta älv. Nu har tiden för överklagan gått ut, utan att någon av de åtta kommunerna uppströms har valt att föra frågan vidare. Därmed är det klart för byggstart.

Frågan om den nya Hisingsbrons utformning har gått igenom en rad instanser, där Mark- och miljödomstolen dömde till Göteborgs Stads fördel i september 2014. Domen överklagades dock av de åtta kommunerna Gullspång, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Ale, Götene, Mariestad och Vänersborg, till Mark- och miljööverdomstolen.

Klar för biltrafik år 2020
Den 5 maj i år kom den nya domen, som återigen gick på Göteborgs Stads linje, med tillägget att Göteborgs Stad ska verka för att skapa ett effektivt trafikledningssystem som omfattar samtliga trafikslag och att systemet ska vara i drift när bron tas i bruk.

Nu har tiden för möjlighet att överklaga domen gått ut, men då ingen av kommunerna har valt att ta ärendet vidare har beslutet vunnit laga kraft från och med den 1 juni 2016. Därmed kan Göteborgs Stad gå vidare och förverkliga de planer som siktar på att ha den nya Hisingsbron färdig för bil- och busstrafik 2020 och spårvagnstrafik 2021.