Från och med onsdag i nästa vecka får Tingstadstunneln variabla hastighetsgränser där hastigheterna kan ändras automatiskt efter hur mycket trafik det är. ”Vid tät trafik sänker vi till 50 för att få ett bättre flöde. När det blir kö går hastighetsgränserna ner i två steg bakom kön, först 50, sen 30”, säger Jarl Wilfing vid Vägverket Region Väst.

Försöken med variabla hastighetsgränser och det nya övervakningssystemet med skyltar och signaler ska förbättra framkomligheten och höja säkerheten i tunneln.

– Tingstadstunneln uppgraderas till ett modernt trafikledningssystem med elektroniska skyltar som lyser och sitter över körfälten, det är framförallt ur säkerhetssynpunkt. Det har ju varit en rätt mycket debatt om tunnlar efter de svåra olyckor som skett, säger Jarl Wilfing som är samordnare på Vägverket Region Väst.

Systemet börjar söderifrån vid Olskroksmotet, norrifrån i Backa och från Lundbyhållet vid Brunnsbo.