På tioårsdagen av spårvagnsolyckan i Göteborg lade Göteborgs Spårvägar en krans vid minnesstenen på Vasaplatsen på tisdagen. Minnet av olyckan lever kvar, men kan enligt företagets vd inte upprepas.

Det är idag tio år sedan olyckan på Vasaplatsen, där 13 människor förlorade livet och dubbelt så många blev skadade på grund av en skenande spårvagn. För att hedra minnet av de döda besökte Göteborgs Spårvägars vd Thomas Torkelsson minnesstenen vid Vasaplatsen och lade ner en krans.

– Det var en fruktansvärd händelse, en händelse som vi inom spårvägen kommer att minnas länge. Vi vill hedra minnet av de omkomna, både för de anhörigas skull och vår egen.

Mycket inom spårvagnstrafiken har ändrats idag, och direkt efter olyckan 1992 gjordes en omfattande riskanalys som bl.a. ledde till införandet av mittstaket, bättre utbildning av förarna och täckning av hjulen. En likadan olycka skulle inte kunna hända idag då vagnarnas bromskonstruktion är ändrad.

– Vi arbetar på ett annat sätt nu, vi gör riskanalyser och undersöker allting noga innan det tas i bruk säger Torkelsson och tillägger att minnet av olyckan kommer finnas kvar hos de anställda inom spårvagnstrafik mycket länge.