Allt fler väljer att åka kollektivt. Det visar Västtrafiks siffror för 2008. Främst är det satsningar på mer trafik, en ökad miljömedvetenhet och högre bränslepriser som ligger bakom den positiva utvecklingen.

Förra året ökade antalet resor med Västtrafik med 4,7 procent, vilket motsvarar ungefär tio miljoner resor. Lars Backström, vd för Västtrafik, förklarar att det bland annat beror på att pendeltågen har blivit bättre på att komma i tid.

Vill ha flera nöjda kunder

Under 2009 fortsätter Västtrafiks insatser för att ytterligare öka resandet. Inte minst ska de nöjda kunderna bli fler. I dag är 80 procent av resenärerna nöjda med sin senaste resa med Västtrafik.

Det ekonomiska resultatet för 2008 blev 92 miljoner kronor bättre än budgeterat.