Många cykel-insatser i år. Ett torn nästan lika högt som Hotel Eggers, med en robot som parkerar din cykel bland 149 andra. Det kommer snart att vara verklighet på Drottningtorget, som en av många satsningar för att underlätta cyklandet i Göteborg. Dessutom blir det fler Styr & ställ-cyklar, upprustade cykelbanor och nyheter om trafikstörningar i appen Cykelstaden.

– Cykelparkeringstornet är inte ens upphandlat än, så vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut, men det ska i alla fall stå ganska nära Hotel Eggers, inte vara högre än hotellets tak men rymma cirka 150 cyklar, säger Malin Månsson, cykelstrateg vid trafikkontoret.

Och ganska så high tech blir det säkert, att döma av de varianter som annars finns ute på marknaden. När cyklisten har identifierat sig tar en robot över och parkerar cykeln på lämplig ledig plats inne i tornet.

648C.jpg
– Dessutom planeras för runt 400 vanliga cykelparkeringar på andra ställen i staden, plus nya cykelparkeringar vid tio skolor vid flera hållplatser, säger Malin Månsson.

Säkerhet högsta prioritet
Samtidigt fortsätter utbyggnaden av Styr & Ställ. Konceptet har stadigt ökat i popularitet under åren och en ny station planeras på Stenpiren, medan redan befintliga stationer kommer att kompletteras med cirka 300 nya cykelplatser. För att underlätta cyklingen i stan finns det även flera nyheter i appen Cykelstaden, till exempel ska man lätt kunna se var det är störningar i trafiken.

Just säkerhet har hög prioritet i arbetet för att öka cyklandet i Göteborg. Bristen på tydliga nationella riktlinjer för cykelpassager och cykelöverfarter har gjort att vissa insatser tidigare har fått vänta, men nu kommer ett antal korsningar där cyklisters och motortrafikanters vägar korsas att rustas upp och förtydligas.

– Vid så kallade cykelöverfarter ska olika farthinder, som bulor eller avsmalnande väg, göra att bilarna inte kan köra fortare än 30 km/h, och ”hajtänder” i gatan ska visa att bilarna har skyldighet att lämna företräde till cyklister.Detsamma visar den nya ”Herr Gårman”-skylten, som har en cykel istället för fotgängare, säger Malin Månsson.

Cykelvänliga arbetsplatser tävlar
Exakt var dessa cykelöverfarter kommer att byggas är inte klart än, däremot finns en konkret lista på nya cykelbanor som ska byggas, och vilka befintliga som ska rustas upp med ny belysning eller få förhöjningar vid passager av annan väg.

– Vi kommer också att fortsätta uppgraderingen av många cykelbanor till så kallade pendlingscykelbanor, som blir bredare och tydligare separerar fotgängare och cyklister, säger Malin Månsson.

Utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats återkommer också under året, för att uppmuntra arbetsplatser att göra det lätt för medarbetarna att ta cykeln till jobbet. Det är fjärde året i rad som tävlingen Cykelvänlig arbetsplats anordnas av trafikkontoret.

78E6_2.jpg