Använd Västtrafikkortet som vip-kort till inhägnad och avgiftsfri parkering! Den uppmaningen får alla pendlare som ställer bilen och tar bussen vid Torslandakrysset. Onsdagen den 6 oktober invigs en av Sveriges första pendelparkeringar med bom vid Gamla Flygplatsvägen i Torslanda.

Västtrafik ansvarar för den nya pendelparkeringen och tanken är att ge kollektivtrafikresenärerna de bästa parkeringsplatserna. Bilarna står skyddade i den inhägnade parkeringen och konkurrensen om platserna minskar.

Bättre lampor och trafikkameror

35 p-platser på Gamla Flygplatsvägen ingår i försöket ”Pendelparkering med Västtrafikkort”. Infart genom bommen sker från Pilotvägen och den öppnas enbart för resenärer med Västtrafikkort.

Men inte vilket Västtrafikkort som helst – de som har kontoladdning släpps inte in. Istället krävs giltig områdesladdning där Torslanda ingår. Exempel är Provåkarkort, Göteborg, Göteborg+ och Göteborg++.

På den avgiftsfria pendelparkeringen finns förbättrad belysning, realtidsinformation om avgångar i kollektivtrafiken samt kameror som levererar bild till www.trafiken.nu.

Kollektivåkandet ska fördubblas till 2020

Parkeringen är den första i sitt slag i Göteborg. Syftet är att ge ökad service till de Torslandabor som väljer att åka kollektivt. Försöket ingår som en del av ombyggnaden av väg 155 som i sin tur ingår i satsningen K2020.

Målet är att kollektivtrafikåkandet i Göteborgsregionen ska fördubblas fram till 2025.

Pendelparkering i Torslanda är ett samarbete mellan Västtrafik, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen i Torslanda och Trafikverket. Försöket med den nya pendelparkeringen ska utvärderas under våren 2011.

Fotnot:
K2020 syftar till att skapa en gemensam framtidsbild av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. 2025 ska minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen göras med kollektivtrafik.