Engagemanget var stort bland dem som samlades i lördags för att samtala om vad som kan få Torslandaborna att ändra sina resvanor. Förslagen som kom fram rörde allt från bussförbindelser, cykelbanor och hur man bäst ska nå dem som slentrianmässigt tar bilen, även när det inte behövs.

Det var trafikkontoret som bjudit in boende, politiker och tjänstemän som en del i projektet Nya vägvanor. Bakgrunden är att Torslandabor använder bilen i högre grad än i andra stadsdelar.

Vill inte moralisera över bilåkare

Julia Sjöström bor längs Kongahällavägen och cyklar till sitt jobb på Volvo. Hon tycker det är viktigt att inte moralisera över dem som är tvungna att ta bilen, utan istället rikta in sig på dem som har möjlighet att välja andra färdsätt.

– Själv åkte jag bil tidigare när barnen var mindre, och vi bodde väldigt otillgängligt. Men efter att vi flyttat och barnen blivit större har vi ändrat våra resvanor. Nu har vi dessutom en busshållplats precis utanför dörren, berättar Julia.

Efterlyser mer information från Västtrafik

Magnus Janemyr ser sig själv som en inbiten bilåkare, men tyckte ändå det var intressant att delta. Han efterlyste mer information från Västtrafik, till exempel när de genomför förändringar i trafiken. Helst ska informationen vara riktad till dem som är direkt berörda.

Jennie Winbo bor vid Torslanda Torg, och hon anmälde sig efter att ha läst om workshopen i Torslandatidningen. Jennie och hennes man har tre barn. De behöver inte ta bilen för att lämna dem och Jennie åker alltid buss in till stan där hon jobbar. Hon tar till och med cykeln när hon handlar:

– Det går att ta fyra kassar på cykeln, men då får jag ju gå och leda den. Ett argument jag lärt mig för att inte skjutsa barnen till skola och fritidsaktiviteter är att de behöver lära sig trafikvett tillsammans med mig som förälder redan tidigt. Annars blir de ju helt ovana vid att vistas i trafik, den dagen de ska ta sig runt själva, säger Jennie.

Har fått in många bra förslag

Anna-Karin Wikman, projektledare på trafikkontoret, var den som bjöd in till workshopen och hon var mycket nöjd med dagen.

– Det har kommit in väldigt mycket bra förslag, som vi nu ska arbeta vidare med.