Planerad flytt nästa höst. När Västlänkens station Haga byggs kommer en del av träden i Kungsparken, Nya Allén och på Haga Kyrkoplan att påverkas. Den 18 april börjar Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, arbetet med att förbereda träd inför bygget.

Under hösten 2015 undersöktes 14 träd i området för att få information om rotsystem och markens egenskaper. Av dessa förbereds fem träd i Kungsparken under april och september 2016 för flytt – två hästkastanjer, en bok och två lindar. Själva flytten av träden planeras till hösten 2017. Byggstart av Västlänken är planerad till årsskiftet 2017/2018.

– För att klara en flytt behöver dessa fem träd börja förberedas redan nu i vår, för att de ska hinna bygga upp och stärka sitt rotsystem, säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård.

Du kan följa trädförberedelserna på Vårt Göteborgs Facebook-sida. Bland annat kan du snart se en kort film där Karin Malmquist, projektledare på Trafikverket för station Haga, berättar om det förberedande arbetet.

Under tiden som förberedelserna genomförs kommer fler korta filmer och bilder som visar olika skeden i förberedelsearbetet att läggas ut. När arbetet är klart för i vår ska Karin Malmquist berätta hur det har gått och hur det fortsatta arbetet med att förbereda träden ser ut.

Information finns också på Göteborgs Stads webbsida och Trafikverkets webbplats. http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2016/2016-03/i-april-borjar-vi-forbereda-trad-i-haga-for-flytt/ Dessutom kommer, precis som i höstas, en informationsbod bemannad av Trafikverket och Göteborgs Stad att finnas på plats i parken under förberedelsearbetet vecka 16.