Tillfälliga vägar och infarter. Nu i april påbörjas det förberedande arbetet inför bygget av nya Hisingsbron. Det betyder en rad åtgärder i Lilla Bommen-området. Bland annat ersätts en av infarterna till området med en tillfällig lösning. Dessutom leds viss cykeltrafik om till en ny cykelbana.

− Snart kan vi börja hägna in området och sedan, om ett par veckor, kommer själva grävmaskinerna, säger Susanne Viberg, projektledare för Hisingsbron på trafikkontoret.

Det förberedande arbetet planeras pågå till november och innebär bland annat ledningsomläggningar. Under tiden kan varken bil- eller cykeltrafik flyta på som vanligt.

− Vi kommer att lägga om ledningar och även bygga om en gata. För att kunna göra det måste vi bland annat stänga av en av infarterna till området och tillfälligt ersätta den med infarten via Hamntorget, säger Susanne Viberg.

Ny cykelbana utmed kajen
Bland de åtgärder som också kommer att märkas är att gång- och cykelbanan vid Norra Sjöfarten stängs av och att cyklisterna hänvisas till en nybyggd cykelbana utmed kajen.

Målsättningen är dock att bibehålla tillgängligheten till alla fastigheter i området även under byggtiden. Dessutom ska det vara möjligt att ta sig både genom och förbi området.

− Även de flesta parkeringsplatser kommer att vara kvar. Vi tar bara ungefär 30 platser i anspråk under byggtiden, säger Susanne Viberg.

Byggstart för själva bron beräknas till januari 2017. Att den är senarelagd beror på att både detaljplan och miljödom har överklagats. Besked väntas komma under april månad.

”Jobbar tätt tillsammans”
Parallellt med Hisingsbron pågår flera andra stora byggprojekt i staden, som Västlänken och överdäckningen av E45:an. Det innebär en intensiv samverkan mellan projekten för att lösa de trafikproblem som kan uppstå de kommande åren.

− Vi jobbar tätt tillsammans. En del av de ledningsomläggningar vi gör nu handlar också om att se till att E45:an kan hålla sin tidplan, säger Susanne Viberg.

Även arbetet med E45:an kommer att sätta tydliga avtryck i staden de kommande månaderna. Vecka 15 planeras för att rivningen av murar utanför Götatunneln ska starta. Från vecka 20-21 ska Partihandelsgatan stängas av för biltrafik och trafiken ledas om vi Kruthusgatan.