”Stad i sikte” är temat för Infrautställningen på Stadsmuseet som invigdes den 27 februari.Utställningen vänder sig till alla som vill ta del av hur Göteborg och regionen utvecklas. ”Det är spännande att tänka på att våra små mänskliga behov skapar en enorm infrastruktur som vi alla påverkar varje dag”, säger Anna Thalenius på Stadsmuseet. Hur vill du att Göteborg ska utvecklas? Nordens svar på världsstäder som Paris, New York och Barcelona? Eller är det småstadskänslan vi vill ha? Båda alternativen kräver en genomtänkt infrastruktur.

”Stad i sikte”, det är temat för Infrautställningen på Stadsmuseet som invigdes den 27 februari. Infra innehåller flera stationer och informationen är uppdelad i tre nivåer, där den första nivån är ganska översiktlig. På nivå 2 och 3 kan man tränga djupare in i de olika ämnesområdena. En utställning för alla. Smartare resvanor Vid stationen Historia kan vi följa de större förändringar som skett under de 400 år som staden funnits. En annan station handlar om Tillgänglighet. Tillgängligheten ska förbättras utan att sänka kraven på miljö och säkerhet. Trafikproblem kan inte bara byggas bort. Ibland måste man välja bort trafikproblemen. Ett projekt är smartare resvanor. Du kan själv välja att resa smart, miljövänligt och mycket billigare. Det handlar om attityder hur just du kan påverka din egen och andras säkerhet, och miljö, bara du är beredd att tänka om. ”Trafik för livet” är ett spännande projekt, som med speciella aktiviteter riktar sig till skolornas lärare och elever. Anna guidar Anna Thalenius är ansvarig för aktiviteterna i Infrautställningen på Stadsmuseet. Det är museet som har satt upp utställningen på uppdrag av Trafikkontoret och Vägverket, som är väghållare i Göteborgs stad och regionen. Vill du ha en guidad visning är det till Anna du ringer. Hon guidar dig genom visningarna, ett jobb som hon kan bra vid det här laget, efter att ha varit projektledare vid alla fyra Infrautställningarna.Alla påverkar – Det är spännande att tänka på att våra små mänskliga behov skapar en enorm infrastruktur som vi alla påverkar varje dag. Därför bör vi se över vårt sätt att resa och ta ansvar för både miljö, säkerhet och tillgänglighet, säger Anna. Målgruppen för utställningen är alla som vill ta del av hur Göteborg och regionen utvecklas. – Vi har riktade aktiviteter för barn och ungdom, men också för intresserade vuxna. Det kan vara föreningar, företag eller olika organisationer. Informationen handlar om att vi i den demokratiska processen kan ta ställning och visa engagemang. Helårsbiljett för 40 kronor Anna är glad över att jobba på Göteborgs stadsmuseum, där man faktiskt kan följa den första stenåldersmänniskan fram till dagens moderna samhälle. Det är inte särskilt dyrt att gå på Stadsmuseet. 40 kronor kostar det första gången du går dit, men sedan gäller biljetten hela året. En så stor utställning som Infra bör man nog besöka flera gånger för att kunna ta del av alltsammans. Barn och ungdomar under 20 år går in gratis. – Syftet är att Infrautställningen är en samlad mötesplats för debatt, presentation, att lyssna, lära, bygga nätverk och att samarbeta. Målet är framtidstro, handlingskraft och att regionens invånare och verksamheter mår bra, säger Lena Johansson, informationsansvarig för Trafikkontoret och ansvarig för Trafikkontorets del i utställningen. Peggy Sundvall GatubolagetÖppettider | INFRA• T o m april: tis–sön kl 10–17, ons kl 10–20. Maj–augusti: dagligen kl 10–17 • Guidade visningar: Kontakta Anna Thalenius, tfn 61 37 80 kl 8–17, e-post: anna.thalenius@stadsmuseum.goteborg.se