Inspirera till nya trafikvanor. När den årliga trafikantveckan uppmärksammas över hela Europa passar Göteborg på att berätta om de stora förändringar stadens infrastruktur står inför.Film, frågestunder och soppluncher bidrar till nya infallsvinklar.

När staden står inför sin hittills största förändring av infrastrukturen kommer det naturligtvis att märkas på många sätt.

– I år fokuserar vi på stadens alla medarbetare som kommer att få många frågor från göteborgarna. Om man inte kan svara på alla detaljer själv, ska man i alla fall veta var man kan hitta uppgifterna så att alla göteborgare kan få svar på sina frågor, säger Eva Eriksson på trafikkontoret och fortsätter:

– Vi vill försöka hjälpa göteborgarna att se helheten och pedagogiskt visa vad som är på väg att hända i vår stad.

Staden förtätas och öppnar sig för fler människor – människor som ska erbjudas fler och smidigare sätt att röra sig via cykel, bussar, båtar, spårvagnar och pendeltåg.

Ett sätt att sprida kunskapen är den tre minuter långa animerade filmen ”Den livliga staden” som just haft intern premiär och nu är tillgänglig även för allmänheten. Antingen via www.denlivligastaden.se eller genom att klicka på filmens länk på www.goteborg.se.

Frågestund och sopplunch
Torsdagen den 22 september installerar sig personal från Göteborg stads trafikkontor, Västtrafik och Trafikverket på två centrala knutpunkter i det framtida trafiknätet: Gamlestadstorget och Skeppsbron. Mellan 11.30 och 18.00 är det fritt fram för intresserade att stanna upp en för en pratstund och ställa frågor om stadens nya infrastruktur – och kanske särskilt hur det i framtiden kommer att se just vid de båda platserna.

Dessutom arrangeras under den europeiska trafikantveckan sopplunch i Älvrummet vid två tillfällen. Personal med insyn och kunskap om det ”nya” Göteborg finns på plats för att berätta, diskutera och svara på frågor.

Onsdag 21 september, klockan 11.30: Trängselskatten – hur kommer den att fungera?
Torsdag 22 september, klockan 11.45: Framtidsspaning
Senast tisdagen den 20 september måste man anmäla sig på www.alvstranden.goteborg.se om man vill vara med på någon av soppluncherna.